Waterput met handpomp

In Somalie water wordt vooral gehaald uit rivieren die uit Ehtiopie komen. Dit water is vaak vervuild en cholera en andere ziekten zijn een algemeen probleem in Somalie. Vooral als een van die rivieren opdroogt of wanneer er weinig water in zit, is het een probleem.Daarnaast haalt men water uit handgegraven putten, van een meter of 10 tot 15. Deze putten zijn vaak niet beschermd en vormen ook een bron van infectieziekten.

Water Santiair en Hygiene hebben als doel het aantal ziekten en sterfgevallen te reduceren. Om dit te realizeren is het belangrijk om devolgende punten the verbeteren:

  1. Toegang tot schoon water
  2. Toegang en verbeteren van sanitaire voorzieningen
  3. Verbeteren van de hygiene

Dit doet AWI door het slaan van putten die overdekt zijn en een pomp hebben en water punten die schoon water van 100 meter diepte of meer oppompen, door het bouwen van latrines en het geven van voorlichting over hygiene.

Vrouwen spelen vaak een cruciale rol binnen de familie wat betreft water en hygiene. Deze groep wordt dan ook vooral betrokken bij beslissingen in ontwerp en uitvoering van projecten in deze sector.