Op dit moment draait AWI 2 projecten. Deze projecten zijn onderdeel van kernprogramma’s waarmee AWI de situatie voor de mensen probeert te verbeteren. Deze strategie is van belang om de situatie voor de mensen op een duurzame manier te verbeteren. Binnen deze strategie zijn er andere projecten ontworpen, soms in overleg met de bevolking, soms in overleg met bedrijven of een combinatie daarvan. Het is gebleken dat initiatieven met bedrijven hun effect lang na het einde van de financieringsperiode van het project behouden. Ook het betrekken van de gemeenschap, of nog beter, verzoeken van de gemeenschap om projecten, hebben vaak landurig succes.

Vandaar dat AWI op zoek is naar fonsen voor de volgende projecten:

Digital Nomads

Prof Adow training centre dat wordt gerund door Yme

dit is een pilot project dat AWI samen met Yme wil uitvoeren waarbij een opleiding wordt gegeven tot een zelfstandige in online werk. Als een bedrijf een vertaler of website bouwer nodig heeft, maakt het in principe niet  uit waar deze persoon zich bevind, zolang deze maar een internet verbinding heeft en betaald wordt. Natuurlijk is het een behoorlijke uitdaging om dit in Somalie te realizeren maar indien succesvol, kan het een enorme impact hebben op veel mensen en daarnaast biedt het de mogelijkheid voor individuen om een international relevant salaris te verdienen. Bovendien kan het een boost zijn voor de economie van het gehele land omdat dit geld van buiten komt en de economie verder kan aanjagen. Na overleg met verschillende groepen lijken vooral de jongeren erg geinteresseerd in een cursus waarbij de stappen worden uitgelegd hoe je een digitale nomade kan worden. Voor deze pilot hebben we 170,000 Euro nodig en we kunnen daarmee 30 personen opleiden.

Fuuma Primary school

Fuuma Basisschool

30 km ten zuiden van Kismayo is het dorp Fuuma dat een school heeft met 3 lokalen en 150 studenten. De faciliteiten zijn ondermaats voor de hoeveelheid leerlingen en de meisjes verlaten de school als ze in de puberteit komen omdat de was voorzieningen ondermaats zijn. AWI zoekt naar 100.000 Euro om de faciliteiten uit te breiden. Daarnaast zouden voor nog eens 100.000 per jaar schoolmaaltijden, lesmateriaal en salarissen van nodige extra leraren betaald kunnen worden om ook de armere leden van de gemeenschap op school te kunnen laten komen.

 

 

 

Klimaatsverandering en dorpsbossen

Vrouwen op zoek naar water in de opgedroogde Schabelle rivier

Op veel plekken in Somalie zijn door ontbossing vrouwen veel tijd kwijt om brandhout te zoeken. Door het aanplanten van nieuwe bossen kan veel tijd bespaard worden. Bovendien is het veiliger voor vrouwen om dichter bij het dorp te blijven, kunnen bomen bijdragen tot bodem verbeteringen, zorgen voor bosbijproducten die het dieet van mensen kunnen verbeteren, opslag voor CO2 en het tegengaan van verdere ontbossing. AWI heeft in overleg met de bevolking een aantal dorpen geselecteerd waar men de potentie van een dergelijk project ziet en hier graag mee wil beginnen. Het project cost zo’n 340.000 Euro en we verwachten hiermee 400 boeren families (2400 individuen) te bereiken.

 

 

 

 

Preventie van Gender geralateerd geweld

Gender training voor hulpverleners

Het huidige GVB project is enigszins beperkt qua acititeiten vanwege gebrek aan fonsen. Wij willen een stabiel one-stop organizatie zijn die vrouwen, meisjes, jongens en ook mannen kan ondersteunen op het gebied van Sexueel, huiselijk en andere vormen van geweld. We hebben de ambitie om een blijf-van-mijn-lijf huis te openen endaarbij ook individuele gevallen te ondersteuen, al dan niet samen met de familie. Wij verwachten dat we met 280,000 euro dit voor de komende twee jaar kunnen realizeren. Hoewel het niet mogelijk is om precies te zeggen hoeveel mensen hier gebruik van maken, schatten we dat het aantal mensen dat we direct kunnen helpen zo’n 300 per jaar is, en de campagnes zullen meer dan 1000 mensen per jaar bereiken.

Landbouw en gewas bescherming

Veldtraining met boerinnen in Midden Shabelle

Het landbouw project dat we nu draaien is minder groot dan de oorspronkelijke opzet. Hierdoor bereiken we minder boeren dat dat we zouden willen. Mochten we hiervoor fondsen kunnen aanboren, dan kunnen we de activiteiten zodanig uitbreiden dat we 500 boeren gezinnen bereiken waarvan zo’n 3000 mensen profiteren.

Mocht een van deze projecten je aanspreken, doe dan een donatie. Je kan een donatie doen via de doneer knop bovenaan de site.