Het bijeenbrengen van de gemeenschap is blangrijk bij het versterken van de sociale capaciteit

Visie: AWI will de weerbaarheid en sociale capaciteit van gemeenschappen vegroten.

Missie: Het helpen van kwetsbare mensen in de gemeenschap met het verbeteren van hun sociale capaciteit door duurzame en geintegreerde ontwikkelings initiatieven

Strategisch doel: Investeren in mensen en mensen organizeren zodat ze hun sociale capaciteit ten volle kunnen benutten en daardoor hun bestaanszekerheid kunnen vergroten

Meer informatie: Awi Beleidsplan nl 2024