Hoewel zowel jongens als meisjes in Oost Afrika naar School kunnen, zie je met name in Somalië dat er relatief minder meisjes naar school gaan dan jongens. Dit verminderd kansen op een baan en mocht een ongeschoolde jongedame een bedrijf beginnen, dan heeft ze minder kennis dan een jongere die wel naar school is geweest. Het is mede daarom een grotere uitdaging om vrouwen boven de armoedegrens te krijgen.

Daarnaast zorgen vrouwen voor het grootste gedeelte van de opvoeding van kinderen. Een relatief groter percentage van het inkomen van vrouwen wordt geïnvesteerd in de eigen familie. Daardoor hebben investeringen in vrouwen een grotere invloed op de maatschappij omdat de kans dat extra inkomen aan scholing, voedsel voor de familie of andere zorg voor kinderen besteed wordt groter is.

Ook worden vrouwen relatief vaak getroffen door oneerlijke behandeling. We hebben het hier over huiselijk geweld, sexueel geweld, het rechtssysteem dat het slachtoffer niet centraal stelt, toegang tot land of verminderde raadpleging tijdens vredesbesprekingen bijvoorbeeld.

Bij AWI geloven we dat investeringen in vrouwen investeringen in de maatschappij zijn. In alle programma’s maken we een analyse hoe het programma en de activiteiten de verhoudingen tussen mannen en vrouwen beïnvloed wordt en of de investering de grootste impact heeft.  Bij iedere Euro die we investeren in een vrouw, profiteren er drie of vier anderen mee.

Behalve extra inzet voor vrouwen, wil AWI ook minderheden betrekken bij programma’s en projecten. Hierdoor krijg je een duurzame sociale samenwerking tijdens de uitvoering en na het project. Deze opbouw van sociale capaciteit is een van de belangrijkste middelen van AWI om een sociaal duurzame samenleving te helpen opbouwen.