Sluizen voor irrigatiekanalen zorgen ervoor dat het achterliggende land niet overstroomt

AWI is een internationale hulporganisatie die hulp geeft waar het nodig is. Wij werken in Somalie, een van de landen waar de hulp het hardste nodig is, maar ook waar het moeilijk is om te werken.

We geven noodhulp, versterken kwetsbare groepen, met name vrouwen, minderheden en dragen bij aan onwikkeling op een duurzame manier waar mogelijk. Daarnaast werken we aan duurzame strukturen zoals sluizen die vruchtbaar land tegen overstromingen moeten beschermen.

Door middel van het bouwen van sociale capaciteit wordt de zelfredzaamheid van de bevolking gestimuleerd en de weerbaarheid tegen (natuur) rampen verbeterd.