Vee is een belangrijke vorm van inkomen voor Somalie

Awi heeft verschillende programmas, namelijk voedselzekerheid, voeding, Water Sanitatie en Hygiene en Protectie tegen (Sexueel) Gender gerelateerd Geweld. Deze sectoren zijn een combinatie van elementin in de samenleving die aan de ene kant armoede kunnen versterken, maar aan de andere kant handvaten bieden om mensen uit deze spiraal te komen. De doelen van verschillende programma’s dragen bij aan meer inkomen door voedselproductie en verwerking van producten, betere voeding en daardoor gezondere kindern die beter preseren op school en daardoor een hogere bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap, Vermindering van ziekten en sterfte van met name jonge kinderen door schoner water en verbetering van hygiene. Tenslotte wil AWI door protectie tegen Sexueel geweld de samenleving helpen met betere toegang tot rechtvaardigheid voor alle leden binnen de gemeenschap, inclusief mannen, vrouwen en minderheidsgroepen.