Ons protection en Peace Building programma is een verzameling activiteiten die gericht zijn op het bewaren van vrede tussen clans in Somalië, maar ook op het voorkomen van sexueel geweld en het assisteren van slachtoffers.

Hoewel deze zaken misschien niet direct met elkaar te maken lijken te hebben, heeft ervaring geleerd dat goede vredesbesprekingen niet succesvol zijn als niet alle groepen bij het proces betrokken zijn, en dit is inclusief vrouwen, jongeren en minderheden.

Sexueel geweld in Somalië is een moeilijk onderwerp. Dat komt doordat Somalie een  land met 3 rechtssystemen is. De eerste zijn de wetten van de Somalische regering gebaseerd op de Italiaanse penel code, dat nog uit de koloniale tijd stamt. Daarnaast is er de Sharia wetgeving, vooral gesteund door Al Shabab (buiten het project gebied), en er is de traditionele wetgeving, de Xeer, die de dominantie wetgeving is in de meeste gebieden. Doordat de Xeer wetgeving vooral is bedoeld om ruzies tussen clans op te lossen, gebeurt het meestal dat sexueel geweld tussen twee clans niet als een crimineel probleem wordt gezien maar als een conflict tussen clans. Dit leidt ertoe dat slachtoffers vaak minimaal (financieel) gecompenseerd worden en daders vrijuit gaan. Het doel van de voorlichting is om er voor te zorgen dat daders meer als daders worden gezien, dat sexueel geweld en uitbuiting vooral wordt gezien als criminele activiteiten, en niet zozeer clan conflicten. Ook de gevolgen van dit soort zaken wordt niet altijd door iedereen begrepen en informatie hierover moet stigma verminderen en tot meer begrip en ondersteuningen voor slachtoffers lijden.