Training van hulpverleners in Gender gerelateerd geweld in Mogadishu

In Januari 2021 is AWI met een project gestart met als doel overlevenden van gender gerelateerd geweld in Mogadishu te ondersteuen. Seksueel geweld tegen vrouwen en kinderen wordt vaak niet gemeld, maar is wijdverbreid, vooral onder vluchtelingen die bijzonder kwetsbaar zijn. Het risico is vooral groot in kampen waar mensen doorheen trekken, vooral bij het opvangen van water na zonsondergang of in hutten die weinig bescherming bieden. Vluchtelingen uit minderheidsgroepen (minderheidsclans) hebben hier meer last van, wat waarschijnlijk veroorzaakt wordt door buitenstaanders die de kampen binnenkomen. Huiselijk geweld en het achterhouden van inkomen of andere behoeften blijft de meest voorkomende vorm van gendergerelateerd geweld. Vaak worden slachtoffers aan hun lot overgelaten vanwege een gebrek aan zorg / behandelingsfaciliteiten na verkrachting, psychosociale ondersteuning en volledige slachtoffergerichte ondersteuning, inclusief casemanagement.

Doel van het project is het reageren op de dringende behoeften van kinderen, tieners en volwassenen als gevolg van seksueel geweld, conflicten en traumatische gebeurtenissen in Mogadishu met als doel levens te redden, de veiligheidssituatie te verbeteren en verslechtering van de mentale en fysieke gezondheid te voorkomen, terwijl er aan gewerkt wordt hun korte en middellange welzijn en fysieke en psychologische weerstand zodat ze weer aan de samenleving kunnen deelnemen. Helaas was het budget dat AWI heeft ontvangen niet voldoende om een volledig project te draaien maar de noodzaak was wel zodanig dat AWI is begonnen met de eerste activiteiten terwijl gewerkt wordt aan fonsenwerving voor een volgende fase.

Tot nu toe zijn de volgende activiteiten gepland/uitgevoerd:

• Casemanagementtraining voor 10 medewerkers om hun werkcapaciteit te verbeteren. Dit omvat de case workers en andere projectmedewerkers.
• Opleiden van 20 leerkrachten en 20 gezondheidswerkers in kinderbescherming en kindermishandeling. Het is belangrijk dat deze groep de symptomen van kindermishandeling kan herkennen en doorverwijzen.
• Drukkerij en Dit zijn coördinatiefora die door de Verenigde Naties zijn opgericht voor overleg tussen ngo’s en de VN.
• Een bewustmakingscampagne in Mogadishu waar informatie, educatie en communicatiemateriaal werd verspreid. Hiermee zijn 300 mensen in Mogadishu bereikt en deze mensen zullen hier verder met anderen over praten zodat er aanzienlijke exposure zal zijn.

De volgende 6 organizaties hebben het project gefinancieerd:

        Mundo Crastino Meliori
         Stichting Huibert van Saane

Kuijte Warong stichting

Stichting caritas drachten,

Wn scheepstra stichting,

Provincial economaat