Naam: Stichting AWI Welzijn Initiatief

RSIN: 859367034

Postadres: Kapelmesterlaan 325, 5049 NB Tilburg

Bezoekadres: Wageningen University Campus, Plus-Ultra, Bronland 12c-1, 6708 WH, Wageningen,

Doelstelling: Het assisteren van kwetsbare gemenschappen om hun sociale capaciteit te verbeteren

Beleidsplan: AWI Welzijn Initiatief Policy document April 2019

Binnen het beleid is de visie van AWI als volgt vastgesteld: AWI wil  de veerkracht van de gemeenschap en sociaal vermogen versterken; de missie is als volgt: kwetsbare mensen te helpen hun gemeenschap en hun sociaal vermogen te verbeteren door middel van duurzaam en geïntegreerd ontwikkelingsinitiatieven.

Geld wordt geworven door het schrijven van voorstellen. Dit geld wordt vervolgens besteed aan projecten in overeenstemming met de doelstellingen. Uitgaven worden beheerd door de afdeling financiën in Kenia of Uganda en gecontroleerd door de penningmeester.

Bestuur: Abdi Qani Hassan, Penningmeester, Robbert van der Steeg, Secretaris, Daud Nor, Voorzitter

Beloningsbeleid                                                                                                                                                       

In ons beloningsbeleid benadrukken wij dat de bestuursleden geen beloning of vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden. Als stichting opereren wij op basis van vrijwillige inzet, waarbij onze bestuursleden hun tijd en energie vrijwillig en zonder financiële compensatie inzetten om de doelen van onze organisatie te realiseren. 

 

Awi heeft ook medewerkers in vaste dienst in Oost Afrika en betaald deze marktconform en heeft daarbij het uitgangspunt dat een matiging van de salarissen in de goede doelen sector gewenst is, zonder dat dit ten koste mag gaan van de mogelijkheden om kwalitatief goed personeel aan te stellen. Dit geld voor alle medewerkers inclusief de directie.

Beleidsplan

Awi Beleidsplan nl 2024

Jaarcijfers                                                                                                                                                                 

De jaarcijfers reflecteren een nihil resultaat vanwege een gebrek aan actieve fondswerving en de intensiteit van privéomstandigheden gedurende jaren. 

 

Balans
&
Staat van Baten en Lasten 

01-01-2022 t/m 31-12-2023 

Stichting AWI