Inkomen en voedselzekerheid is een belangrijke sector omdat dit een van de belangrijkste pilaren van duurzaamheid is in Oost Afrika. De regio wordt regelmatig geteisterd door voedseltekorten en het gemiddelde inkomen is laag. In een globale wereld zijn inkomens en de hoeveelheid voedsel die een familie heeft uitwisselbaar. AWI geeft noodhulp voor de korte termijn waar het nodig is. Dit zijn meestal kortlopende projecten van enkele maanden. Denk hierbij aan voedsel maar ook in sommige gevallen aan direkt geld of geld voor werk (waarbij mensen aan bijvoorbeeld irrigatiekanalen werken). Daarnaast zijn er ontwikkelingsprojecten die meerdere jaaren kunnen duren. Hier wordt niet alleen geprobeerd de voedselproductie te verbeteren maar ook de gehele economische keten te optimalizeren. Hierdoor worden ook banen gecreeerd die niet direct met productie te maken hebben maar ook met verwerking en toelevering en daardoor wordt er per product meer waarde voor de economie gerealiseerd. Een voorbeeld is de vee sector waar melk en vlees geproduceerd wordt. Een volgende laag in de productie is een slagerij/melkfabriek. De volgende stap kunnen winkels en/of hotels zijn. Ook toelevering zoals voer voor vee kan een aparte vorm van inkomen zijn.